Fornybar energi og klimaeffektive bygg

Fornybar energi og klimaeffektive bygg

Vi jobber kontinuerlig for å redusere og effektivisere vår energi- og arealbruk.

Mannlig medarbeider går på taket på en terminal ved siden av en rekke solceller.

Dette er noen av våre tiltak for å redusere energibruk og ta i bruk fornybar elektrisitet:

Oppfølging av energiforbruk

Posten Bring har en stor bygningsmasse bestående av mange terminaler. All produksjon av energi gir et klimaavtrykk. Vi jobber derfor kontinuerlig for å følge opp og redusere energiforbruket og øke produksjonen av fornybar energi. Vårt energiforbruk var i 2021 på 125 GWh, det er på samme nivå som 2020.

Vi kjøper opprinnelsesgaranti for hele energiforbruket for virksomheter i Norden. Dette innebærer en garanti for at det produseres energi fra fornybare kilder, som vind- og vannkraft tilsvarende hele vårt energiforbruk.

Etablerer infrastruktur for lading

Vi har startet et stort arbeid for å kartlegge fremtidig energibehov for alle terminaler i Norge og Sverige. Dette vil fortsette i 2022 og vil være avgjørende for fortsatt høy utskiftningstakt av fossile kjøretøy. I Norge har alle terminaler ladeinfrastruktur for varebiler, nå vurderes behov for kapasitet for tyngre kjøretøy. I 2021 mottok Bring i Sverige støtte fra Naturvårdsverket for å etablere 73 ladere med til sammen 98 ladepunkter. Laderne etableres i Malmø, Stockholm, Gøteborg, Rosersberg og Jönköping.

Vi har investert i selskapet Elonroad som tilbyr kabelfri lading. Dette skal piloteres ved terminaler i Norge og Sverige. I Sverige er vi også med i et forskningsprosjekt som drives av organisasjonen Sustainable Innovations sammen med forskere fra Lund og Linköpings universitet. Prosjektet har som mål å evaluere både potensial og begrensninger med full elektrifisering av alle kjøretøy ved en terminal. Prosjektet skal se på utfordringen med å nå klimamålene ved å gå over til en helelektrifisert kjøretøypark, samtidig som dagens manglende i strømnettene forventes å øke. Bring bistår med data om kjøretøy, kjøreatferd og energikapasitet/energibruk i våre fire største terminaler.

BREEAM-sertifiserte terminaler

Posten Bring er i ferd med å etablere en ny og moderne terminalstruktur i Norden for å samlokalisere enheter og optimalisere driften. Det reduserer både energiforbruk og antall kjørte kilometere. Alle nye terminaler har BREEAM-sertifisering som standard. Vår terminal i Nederland er BREEAM-sertifisert «Excellent».

Logistikksentere på Alnabru har mer enn 30 varmebrønner som går 230 meter ned i grunnen. I den nye kjøle- og fryseterminalen blir det full energigjenvinning. Samlokaliserer gir reduserer energiforbruket og gir betydelig færre kjørte kilometere, beregnet å gi ca. 10.000 færre kjørte kilometere hver dag noe som tilsvarer en CO2 reduksjon på 4.200 tCO2 pr år.

Økt produksjon av fornybar energi

I 2021 har vi økt produksjon av bruk av fornybar energi ved våre terminaler og har etablert solceller i Gøteborg. Stockholm og Jönköping i Sverige, Greve i Danmark, Vantaa i Finland, Zwijndrecht i Nederland og i Trondheim i Norge. Sistnevnte har i tillegg en batteribank for å overføre solenergi til lading av el-biler og selvstendige lysstolper som drives av sol og vindkraft. Solceller planlegges for terminaler i Tromsø, Køge og ytterligere et anlegg i Jönköping. Logistikksenter Kristiansand åpnet 31.08.2022, og har i perioder vært selvforsynt med energi fra solcellepanel på taket.

Vår terminale i Mölnlycke i Gøteborg har installere solceller og benytter overskuddsvarme fra fryselageret til resten av terminalen. Dette reduserer energiforbruket med 50%. Terminalen er sertifisert som «Green Building».

Miljøsertifiseringer

Miljøsertifiseringer gir en tydelig dokumentasjon av miljøarbeidet som gjøres på den enkelte enhet. Sertifiseringene bidrar til å engasjere hver enkelt medarbeider. Konsernet har sertifisert gjenværende postkontor og totalt har konsernet 23 miljøfyrtårnsertifiserte enheter. Bring i Sverige er sertifisert etter ISO 14001.

Redusering av avfall, mikroplast og råmaterialer

Posten Bring har i lang tid hatt fokus på å redusere avfall og øke kildesorteringen ved våre lokasjoner. I 2021 kildesorterte vi 83 prosent av avfallet. Posten Bring AS er medlem av Grønt Punkt.

Slitasje fra bildekk er stor kilde til mikroplast i havet. I ny dekkanskaffelse er det lagt stor vekt på å regummiere dekk ved å mønsterskjære dekk. Dette slik at de kan benyttes lenger fremfor å kjøpe nye dekk. I 2021 regummierte vi 1350 dekk som utgjøre 31 prosent av totalt antall dekk for tyngre kjøretøy 2021. Det sparer miljøet for 67 tonn råmaterialer som er primært stål, gummi og olje.

Sirkulære tjenester

Konsernet ønsker å tilrettelegge for å økt sirkularitet. Derfor tester vi ut ulike konsepter som legger til rette for å reparere og låne produkter i stedet for å kjøpe og eie. Noen eksempler på dette er:

  • Turpakken gjennom vår plattform Amoi, her kan man leie turutstyr og få fraktet dette dit hvor turen starter.
  • Vi tester også ut hvordan vi kan tilby våre kunder gjenvinnbar emballasje
  • Legger til rette for gjenbruk mellom privatpersoner via delingsplattformen Tise og Fretex-posen .
  • Vi 3D-printer slitasjedeler til våre brevsorteringsmaskiner i Norge, dette reduserer behov for transport og råvarer
  • Samarbeid med Nespresso hvor vi tilbyr landsdekkende retur av brukte kaffekapsler