Jobb med IT, innovasjon og teknologi

Ansatt i Posten Bring AS forteller om arbeidshverdagen

IT, innovasjon og teknologi i Posten Bring AS

Den røde tråden gjennom vår historie har vært raskest mulig levering med den til enhver tids gjeldende teknologi, og i dag er teknologi og innovasjon blant våre viktigste satsingsområder.

Send oss gjerne en åpen søknad!

I dag har vi flere hundre IT-systemer i systemlandskapet – fra hyllevaresystemer og SaaS-løsninger som Salesforce til egenutviklede applikasjoner som benytter Python, Java og React. Vi er for tiden på en «sky-reise», og vi har som mål at 80% av alle systemene våre skal i skyen de neste årene.

Mange muligheter

Vi er stadig på jakt etter nye kolleger som er teknisk nysgjerrige, som trives med å skape fremdrift og som ser muligheter der det er utfordringer. 

Vi forstår viktigheten av trivsel og utvikling, og kan blant annet tilby:

 • God «work/life balance»: Vi verdsetter en sunn balanse mellom arbeid og fritid, med muligheten til å arbeide på en måte som passer din livsstil.
 • Autonomi: Frihet til å ta beslutninger og påvirke prosjekter.
 • Karrieremuligheter: Vi investerer i din vekst og utvikling.
 • Innovative prosjekter: Spennende utfordringer som utfordrer din kreativitet.
 • Engasjert team: Samarbeid med talentfulle og inspirerende kolleger.

Hils på et par av våre medarbeidere her:

Majoriteten av rollene innenfor IT-feltet hos oss er organisert under konsernstab Digital teknologi og sikkerhet. Dette er noen av avdelingene du kan jobbe for:

Teknologi

Avdelingen har det overordnede teknologiansvaret i konsernet, og skal støtte konsernet blant annet innenfor følgende områder:

 • Overordnet ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av Postens felles sentrale IT-tjenester, kjernesystemer, produksjons-IT og andre systemer der eierskapet ligger i Digital teknologi og sikkerhet
 • Ansvaret for konsernets skyplattformer, API-kataloger og intern og ekstern integrasjon
 • Overordnet ansvar for IT-sourcing, IT- leverandøroppfølging og IT-lisensforvaltning
 • Ansvar for å forvalte og videreutvikle konsernets IT-arkitektur

Konsernsikkerhet

Denne avdelingen har blant annet ansvaret for å:

 • Definere krav til informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og beredskap, og monitorere sikkerheten i konsernet.
 • Oppfølging av konsernets strategier for innen sikkerhet risiko på området.
 • Anbefale sikkerhetstiltak for å vedlikeholde/forbedre sikkerheten.
 • Jobbe for en god virksomhetskultur der sikkerhet er en naturlig del.

Emerging technologies and Data science

Avdelingen har ansvar for å støtte digitalisering og innovasjon i konsernet med spesialistkompetanse, og å tilrettelegge for faglig utvikling i ny organisasjon. Den er delt inn i tre hovedområder:

 • Fremtidsteknologi: Skal skape engasjement, kunnskap og modenhet ift. å ta i bruk ny teknologi
 • Data Science: Skal skape kundeverdi ved bruk av data i samarbeid med forretningsenheter, drift og analysemiljøer
 • Inkluderende design: Skal bidra til økt kunnskap om brukernes behov, og at konsernet skaper løsninger for mangfold

Virksomhetsarkitektur og governance

Governance skal ivareta at roller og ansvar er i henhold til prosessene i konsernet, så driftsmodellene har flyt både mot kundene våre, internt og mot leverandørene våre. 

Virksomhetsarkitektur skal sikre  en helhetlig utnyttelse av konsernets teknologilandskap ved å etablere felles prinsipper, metoder og modeller for konsernet.