Jobb med IT, innovasjon og teknologi

Den røde tråden gjennom vår historie har vært raskest mulig levering med den til enhver tids gjeldende teknologi, og i dag er teknologi og innovasjon blant våre viktigste satsingsområder.

Traineer i Posten Norge AS foran whiteboard

Posten og Bring leverer samfunnskritiske tjenester innenfor post, transport, logistikk og e-handelsmarkedet i hele Norden. Den røde tråden gjennom vår historie har vært raskest mulig levering med den til enhver tids gjeldende teknologi, og i dag er teknologi og innovasjon blant våre viktigste satsingsområder. Et av våre hovedmål er å være ledende på disse områdene, og vi ønsker å være en datadrevet virksomhet som innoverer gjennom innsikt og teknologi.

Se alle ledige stillinger her

I dag har vi flere hundre IT-systemer i systemlandskapet – fra hyllevaresystemer og SaaS-løsninger som Salesforce til egenutviklede applikasjoner som benytter Python, Java og React. Vi er for tiden på en «sky-reise», og vi har som mål at 80% av alle systemene våre skal i skyen de neste årene.

Mange muligheter

Vi er stadig på jakt etter nye kolleger som er teknisk nysgjerrige, som trives med å skape fremdrift og som ser muligheter der det er utfordringer. Hos oss vil du blant annet få jobbe med trivelige medarbeidere, fleksible dager og spennende oppgaver.

Majoriteten av rollene innenfor IT-feltet hos oss er organisert under konsernstab Digital teknologi og sikkerhet. Dette er noen av avdelingene du kan jobbe for:

Teknologi

Avdelingen har det overordnede teknologiansvaret i konsernet, og skal støtte konsernet blant annet innenfor følgende områder:

 • Overordnet ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av Postens felles sentrale IT-tjenester, kjernesystemer, produksjons-IT og andre systemer der eierskapet ligger i Digital teknologi og sikkerhet
 • Ansvaret for konsernets skyplattformer, API-kataloger og intern og ekstern integrasjon
 • Overordnet ansvar for IT-sourcing, IT- leverandøroppfølging og IT-lisensforvaltning
 • Ansvar for å forvalte og videreutvikle konsernets IT-arkitektur

Konsernsikkerhet

Denne avdelingen har blant annet ansvaret for å:

 • Definere krav til informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og beredskap, og monitorere sikkerheten i konsernet.
 • Oppfølging av konsernets strategier for innen sikkerhet risiko på området.
 • Anbefale sikkerhetstiltak for å vedlikeholde/forbedre sikkerheten.
 • Jobbe for en god virksomhetskultur der sikkerhet er en naturlig del.

Emerging technologies and Data science

Avdelingen har ansvar for å støtte digitalisering og innovasjon i konsernet med spesialistkompetanse, og å tilrettelegge for faglig utvikling i ny organisasjon. Den er delt inn i tre hovedområder:

 • Fremtidsteknologi: Skal skape engasjement, kunnskap og modenhet ift. å ta i bruk ny teknologi
 • Data Science: Skal skape kundeverdi ved bruk av data i samarbeid med forretningsenheter, drift og analysemiljøer
 • Inkluderende design: Skal bidra til økt kunnskap om brukernes behov, og at konsernet skaper løsninger for mangfold

Virksomhetsarkitektur og governance

Governance skal ivareta at roller og ansvar er i henhold til prosessene i konsernet, så driftsmodellene har flyt både mot kundene våre, internt og mot leverandørene våre. 

Virksomhetsarkitektur skal sikre  en helhetlig utnyttelse av konsernets teknologilandskap ved å etablere felles prinsipper, metoder og modeller for konsernet.