Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon og verdier bygger kulturen og setter standarden for hvordan vi jobber, både internt og eksternt.

Postbud smiler over ryggen med tralle i gatemiljø

Vår strategi setter en tydelig retning for vår satsing den kommende perioden.

Kort oppsummert skal konsernet fortsette å utvikle nye, bærekraftige og innovative tjenester som gjør oss til kundens førstevalg, og vi skal tilpasse drift og nettverk til markedet. Dette vil si at vi skal levere den beste kundeopplevelsen og bransjens mest attraktive tjenestetilbud, vi skal satse enda mer på teknologi og innovasjon, og gjennom ansvarlig verdiskapning skal vi være det grønne valget. I tillegg skal vi være den mest attraktive arbeidsplassen, med medarbeidere som alltid er i utvikling. 

Vår visjon

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

Våre verdier

Våre verdier er tre korte, aktive setninger:

  • Tar ansvar
  • Spiller på lag
  • Vil mer 

Disse verdiene gjenspeiler et konsern som er til å stole på, og som vi er stolte av å arbeide i. De er med på å bygge vår felles kultur, og er en rettesnor for alle beslutninger. Samtidig beskriver se hva som skal kjennetegne hvordan vi jobber og hvordan vi opptrer overfor hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere.

Formål

Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.

Hovedmål

Våre fire hovedmål skal sørge for at vi fortsetter å strekke oss mot konsernets visjon. Vi skal være:

  • Kundens førstevalg
  • Ledende på teknologi og innovasjon
  • Best på bærekraftig verdiskapning
  • Mest attraktive arbeidsplass