Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Konsernet har som uttalt mål å ta en ledende rolle innen oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden og å være en ansvarlig arbeidsgiver. Posten Bring jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår.

Risikoen knyttet til egne ansatte vurderes som lav med 97% av ansatte tilknyttet en tariffavtale, drift primært i Norden og mange års systematisk arbeid for å sikre anstendige arbeidsforhold i selskapet. Den vesentligste risikoen for brudd på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter er i våre leverandørkjeder. Som et internasjonalt transport- og logistikkselskap har konsernet kjente risikoer både utenlands og i hjemmemarkedene. I redegjørelsen forteller vi om hvilke risikoer vi kjenner til, hva slags brudd vi har avdekket og hvordan vi jobber for å unngå at slikt skjer. Redegjørelsen inneholder informasjon om aktsomhetsvurderingene både for våre egne ansatte og for våre leverandører. 

Utfordringene med arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter er store og komplekse innenfor mange leverandørkjeder. I noen leverandørkjeder er det mulig å få resultater raskt mens i andre kan det ta lang tid å sikre at forholdene blir tilfredsstillende. Vi har uansett tro på at dette arbeidet nytter og bidrar til at arbeidere får trygge og anstendige arbeidsvilkår og at mennesker ikke opplever at deres grunnleggende menneskerettigheter blir truet. 

Dette arbeidet beskriver vi i redegjørelsen. Her finner du informasjon om  

  1. Hvordan ansvarlighet i er forankret i konsernet  
  2. Risikokartleggingen  
  3. Tiltak vi har iverksatt 
  4. Hvordan vi følger opp leverandører og forhold internt i selskapet 
  5. Kommunisere med interessenter 
  6. Samarbeide om gjenoppretting/erstatning 

Du kan lese mer om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i Integrert årsrapport her.

Ønsker du mer informasjon enn det vi har skrevet i redegjørelsen, send en e-post til apenhetsloven@posten.no. Henvendelse via post kan sendes til: 
 
Posten Bring AS 

Att: Konsernstab Innkjøp 
Postboks 1500 Sentrum. 
0001 Oslo.