Krav til arbeidsforhold, miljø og etikk

Krav til arbeidsforhold, miljø og etikk

Dette er våre krav og forventninger til anstendige arbeidsforhold, etikk og menneskerettigheter.

Kvinnelig postbud ved bil i snødekket gate

For oss handler bærekraftige leverandørkjeder om at arbeidsforhold, miljø og etikk skal håndteres på en ansvarlig måte hos våre leverandører. Leverandørene spiller en viktig rolle i å bidra til reduserte klimautslipp, at ansatte har ordentlige arbeids-avtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt. Vi arbeider derfor strukturert og målrettet med å sikre ansvarlige og bærekraftige leverandørkjeder.

Etisk standard for leverandører (Supplier Code of Conduct)

Leverandører til Posten Bring er forpliktet til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og å sikre anstendige arbeidsforhold i sin egen virksomhet og i sine leverandørkjeder. «Etisk standard for leverandører» skal være en del av kontrakten med alle våre leverandører og kan lastes ned her:

Norsk
Svensk
Dansk
Finsk
Engelsk
Tysk
Polsk

Vi forventer også at våre norske leverandører av varer og tjenester etterlever «Åpenhetsloven».

Mer informasjon om hvordan vi arbeider for å sikre anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden finner du på vår side om åpenhetsloven her.

Oppfølging av leverandører

Vi vurderer våre leverandører gjennom bakgrunnssjekker, egenevalueringer, uanmeldte kontroller med intervju av sjåfør, kontroll av kjøretøy og systemrevisjoner hos transportørene.

Leverandører til Posten og Bring er forpliktet til å vise åpenhet og gi innsyn i forbindelse med leverandørrevisjoner og kontroller.

Skatt og avgiftsinformasjon

Det er også inngått en samarbeidsavtale mot arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten. Samarbeidet gir oss tilgang til informasjon som gjør det enklere for oss å bidra til seriøsitet i varebilbransjen.

Del artikkelen