Konsernstruktur

Vårt konsern er organisert med fem divisjoner.

Vår konsernstruktur er basert på felles kunde- og markedsbehov og skal sikre gjennomføringskraft.

Konsernets divisjoner er sentrale enheter i styringen av konsernet. De utvikler og gjennomfører forretningsstrategier innenfor sine virksomhetsområder, som støtter opp om konsernets strategi. 

Divisjoner

Post: Fleksible tjenester til privatkunder. Adressert og uadressert postdistribusjon til bedriftsmarkedet i Norge.

E-handel og logistikk: Standardiserte pakke- og godstjenester til netthandel og bedriftskunder i Norden.

Internasjonal logistikk: Kundespesifikke løsninger for offshoresegmentet, store industrikunder og Internasjonal spedisjon i Norden.

Nettverk Norden: Kostnadseffektiv drift for brev, pakker og gods i Norden.

Next: Ansvar for innovasjon som har som mål å tiltrekke seg nye kundesegmenter og markeder med nye produkter. Det skjer gjennom utvikling av nye forretningsmodeller og investeringer i eksterne aktører.