Innovasjon

Innovasjon

Posten Bring AS utgjør en viktig del av Nordens infrastruktur, og innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden. Vi skal bruke ny teknologi for å levere bedre tjenester til våre kunder.

Den røde tråden gjennom vår historie har vært raskest mulig levering med den til enhver tids gjeldende teknologi. I dag er teknologi og innovasjon blant våre viktigste satsingsområder. Vi er i endring for å være relevante og offensive. 

En viktig del av vårt arbeid med innovasjon er å utnytte teknologi på en smart måte. Vi har for eksempel utviklet en rekke digitale verktøy, som vår app, som gjør det enklere for kundene å holde seg oppdatert på leveringene sine og å sende og motta pakker. Vi har også investert i automatisering og robotisering av våre logistikkprosesser, noe som gir oss mulighet til å håndtere større mengder pakker på en mer effektiv måte.

Posten Bring har av Innomag og Computerworld blitt kåret til Norges mest innovative bedrift både i 2019 og 2021.