Hei, jeg er Ottobot!

Jeg heter Ottobot og er en selvkjørende robot som er utviklet for å kjøre blant dere mennesker på fortauer og i miljøer med blandet trafikk. 

Click here for English

Ottobot i regnvær

I november og desember kan du se meg kjøre hele veien fra Posten sin hub ute på Filipstadkaia, over brua til Aker brygge og langs bryggekanten bort til restaurantene Winther og Asia for å hente opp varer. Jeg kommer til å kjøre på denne strekningen i fire uker fra 14. november til 9. desember. Jeg kjører på oppdrag fra Posten og Bring i samarbeid med markedsplattformen AMOI, slik at dem kan lære mest mulig om teknologien min, i hvilke miljøer jeg gjør best jobb og hvordan jeg kan være med på å løse utfordringer knyttet til varelevering og opphenting i byen i fremtiden. 

Hvorfor testes jeg?

Hensikten med dette prosjektet er utelukkende å lære mest mulig om hvordan mennesker samhandler med roboten, hvor moden teknologien er, samt om Ottobot kan være med på å løse utfordringer i forbindelse med vareopphenting og -levering i byen. 

Prosjektet skal blant annet gi oss innsikt i hvordan innbyggerne i Oslo kommune opplever en robot i bymiljøet, hvilke følelser som skapes hos personene som omgås den, samt om den skaper uforutsette utfordringer i bymiljøet vårt. I tillegg må vi forstå hvilke hindringer som er vanskeligst for roboten å håndtere, om den takler å kjøre i nordisk vintervær og hvor stabil er driften av roboten. 

Ottobot på Aker Brygge
Ottobot på Aker Brygge
 

Prosjektet skal også svare ut problemstillinger knyttet til arealknapphet, utslipp og fremkommelighet i forbindelse med varelevering i byen. Posten ønsker å være en del av løsningen, og mener derfor det er viktig å forstå allerede nå hvilke kombinasjoner av automatiserte og manuelle prosesser som egner seg for fremtidig varelevering? 

Hvem står bak prosjektet?

Ofte stilte spørsmål

 • Ottobot er utviklet av det Indisk/Amerikanske oppstartselskapet Ottonomy som har mange års erfaring med selvkjørende roboter. 

 • Ja, ved hjelp av kunstig intelligens har Ottobot har lært seg navigere i komplisert trafikk på egenhånd. Avanserte sensorer og kameraer montert på roboten gjør den i stand til «å se og sanse» omgivelsene sine. Hjernen til Ottobot bruker data fra sensorene og gjør det mulig for den å kjenne igjen objekter i trafikken, for eksempel fotgjengere, sykler og andre kjøretøy. Den kan også identifisere hva som er fortau, sykkelfelt og bilvei, og den har lært seg å kjenne igjen trafikkskilt og markeringen langs veien. Etter masse opplæring har Ottobot blitt smart nok til å kjøre av seg selv og ta egne valg på veien til restaurantene. 

 • Ottobot er utviklet for å kjøre blant fotgjengere og har derfor en maksimal hastighet på 6 km/t, men en gjennomsnittsfart på 3-4 km/t. 

 • Ottobot veier omtrent 100 kilo og kan i tillegg ha med seg varer som veier opptil 80 kilo. Målene på Ottobot er 1110 x 720 x 1350 (lengde/bredde/høyde - alle dimensjoner er i mm). 

   

 • Hvis du kommer innenfor sikkerhetssonene til Ottobot vil den bremse og kjøre i lavere hastighet. Dersom du kommer for nærme vil Ottobot stoppe helt opp og stå stille på stedet frem til du har flyttet på deg. 

 • Da stopper Ottobot helt opp. Ottobot kan se og høre mye bedre enn oss mennesker. Han har sensorer som oppdager hindringer i alle høyder og størrelser, så han vil ikke kjøre på barnet ditt. Heller ikke hunden din. 

 • Ottobot kjører av seg selv, men det er operatører som følger med på at alt går som planlagt. Hvis Ottobot skulle kjøre seg fast eller trenge «hjelp» vil operatøren kunne fjernstyre den. 

 • Ottobot er utstyrt med kamera slik at operatørene kan bryte inn og overstyre robotens handlinger. Bilder som tas av miljøet den kjører i ligger lagret lokalt på roboten. All identifiserende informasjon om mennesker blir avidentifisert og informasjonen vil kun hentes ut for gjennomgang hvis det skulle oppstå en hendelse eller situasjon som vi må lære av.  
   

 • Prosjektet er godkjent av Statens Vegvesen i henhold til ‘lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Dette innebærer at eksperimentet og de selvkjørende robotene må opprettholde strenge krav i henhold til trafikksikkerhet, personvern og teknologimodenhet. Vår partner Holo er formelt ansvarlige for sikkerheten. 

 • Ottobot er kategorisert som en maskin, og faller under reglene i maskindirektivet. Han er også CE-merket som betyr at han oppfyller alle krav som myndighetene setter til bl.a. sikkerhet underlagt maskindirektivet. 

 • Dette er en av de tingene vi skal lære gjennom prosjektet, men Ottobot har tidligere kjørt i både regn, sol, snø og sterk vind. 

 • Gjennom markedsplattformen Amoi selger restaurantene ulike mat-kits, oster og kalde varer. Det er disse varene Ottobot plukker opp hos ASIA og Winther. 

 • I dette prosjektet skal Ottobot kun hente varer fra restaurantene Asia og Winther. Etter varene er plukket opp vil han kjøre tilbake til Posten sin hub på Filipstad hvor bud kommer for å hente varene og kjøre de ut til sluttkunde. Ottobot leverer ikke varer ut til sluttkunder, kun til Posten sin hub. Hvis du har bestilt mat fra restaurantene i prosjektperioden er sannsynligheten stor for at Ottobot har plukket dem opp, men du får de levert hjem på vanlig måte med et av våre bud. Du kan med andre ord ikke bestille opphenting av pakkene dine med Ottobot. 

 • Ja, varene dine er trygge hos Ottobot. Ottobot er låst til enhver tid, og det er kun restaurantene og budene våre som har mulighet til å åpne magen til hans. Hvis varene dine ikke er av forventet kvalitet, må du henvende deg til AMOI sin kundeservice.

 • Nei, Ottobot skal kun testes i en tidsbegrenset periode slik at vi lærer mest mulig om hvordan mennesker samhandler med roboten, hvor moden teknologien er, samt om Ottobot i fremtiden kan være med på å løse utfordringer i forbindelse med vareopphenting og -levering i byen. Hvis Ottobot løser oppgavene han skal, vil han kun hjelpe budene våre med vanskelige oppgaver og gjøre hverdagen deres enklere. 

 • Nei, det skal du få slippe å gjøre. Hvis Ottobot kjører seg fast i snøen eller andre hindringer vil operatørene gripe inn og fjernstyre han eller komme ut til Ottobot for å hjelpe han der han står fast. 

 • Ottobot er 100% elektrisk, naturligvis. 

 • Ottobot kan kjøre i fire timer før han må lades.