Retningslinjer for finans

Retningslinjer for finans

Vi benytter oss av aktører i finansmarkedet som tilbyr finansielle tjenester. Samarbeidet med disse dekker konsernets behov for å sikre finansiell handlefrihet.

Kvinnelig postbud og mannlig Bring-bud går nedover veien.

Konsernet velger aktører ut fra strategiske kriterier, aktørenes soliditet og behovet for å sikre konkurransedyktige priser.

Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital for å dekke:

  • Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
  • Refinansieringsrisiko
  • Tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier

Finansieringsstrategi

Posten Bring har som mål å til enhver tid finansiere sin virksomhet så gunstig som mulig. Dette innebærer så lav margin som mulig, så få begrensninger i låneavtalene som mulig, samt lang løpetid. Før hver enkelt finansiering gjør konsernet en analyse av hvilke finansieringsmarkeder som til enhver tid er mest attraktive, da dette varierer over tid. 

Kapitalkilder

Marginer, begrensinger og løpetider er ulike i forskjellige markeder. Det er derfor viktig at Posten prioriterer hvilke kapitalkilder som utgjør den totale finansieringspakken. 

Del artikkelen