Fakta om konsernet

Fakta om konsernet

Posten Bring er et nordisk post- og logistikkonsern.

Postbud smiler over ryggen med tralle i gatemiljø

Posten Bring AS er et statlig, heleid aksjeselskap og morselskap i konsernet. Ansvaret for å forvalte statens eierskap ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet. Statens begrunnelse for eierskapet i Posten Bring er å ha en leverandør som kan møte statens behov for landsdekkende posttjenester. Innenfor rammen av vedtektene er målet som eier høyest mulig avkastning over tid. Leveringspliktige posttjenester er regulert gjennom postloven, som ligger inn under Samferdselsdepartementet.

Vår visjon er «Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre».

Posten er vårt tilbud til det norske folk. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner i hele Norge.

Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge.

Norden er vårt hjemmemarked og vi har terminaler på 39 steder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi er også til stede i en rekke land utenfor Norden for å tilby et helhetlig verdiforslag til våre kunder. Vårt hovedkontor er i Oslo.

Totalt antall ansatte er 12 649.