Posten Brings varslingskanal

Posten Brings eksterne varslingsmottak er opprettet for å sikre både medarbeidere, leverandører og andre et trygt sted å varsle om kritikkverdige forhold.

Hva er varsling av kritikkverdige forhold?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Vi oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i Posten Bring, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Dette kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende):

 • Korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • Fare for liv og helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Etisk uakseptabel atferd
 • Myndighetsmisbruk
 • Upassende gaver eller bonuser
 • Underleverandører som bryter lover og regler
 • Brudd på finansregulatorisk regelverk
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hva inngår ikke i det eksterne varslingsmottaket?

Varsler om forhold med akutt risiko for liv og helse må rettes direkte til nødetatene.

Forhold som kun gjelder faglig eller politisk uenighet regnes ikke som varsling i denne kanalen.

Har du henvendelser knyttet til Posten Brings tjenester eller produkter, ber vi deg kontakte kundeservice.

Hvordan kan du varsle til Posten Brings eksterne varslingsmottak?

Posten Brings eksterne varslingsmottak er drevet av Advokatfirmaet PwC AS (PwC). Varsling til PwC kan skje skriftlig eller muntlig, via telefon, e-post, ordinær post eller ved personlig oppmøte. Posten Bring oppfordrer til å varsle skriftlig for å sikre best mulig opplysning av saken.

 • Webskjema til eksternt varslingsmottak PwC (kryptert nettløsning): Posten Bring AS | Hjem (integrityline.com) 
 • E-post til PwC: postenbring@pwc.com
 • Post til PwC: Advokatfirmaet PwC AS, Postboks 748 Sentrum, 0106 Oslo
 • Telefon til PwC: 400 00 377
 • Oppmøte hos PwC: PwCs lokaler i Oslo, Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

Når du sender inn et varsel via ovennevnte kanaler blir det behandlet av PwC.