Leverandører

Leverandører

Vi konkurrerer i markeder med lave marginer og høy konkurranse. Vi vil derfor samarbeide med leverandører som kan bidra til konsernets konkurransekraft, lønnsomhet, innovasjon og bærekraftsmål.

Dersom du vil kontakte oss direkte, kan du sende en e-post til konsernstab.innkjop@posten.no