Anskaffelser i Posten Bring

Anskaffelser i Posten Bring

Dette er områdene vi kjøper varer og tjenester innenfor.

Postdame med tralle

Posten Bring AS kjøper varer og tjenester innenfor disse hovedområdene:

 • Kjøp og leie/leasing av kjøretøy (vare- og lastebil og truck
 • Dekk, Service og reparasjon transportmateriell
 • Drivstoff og energi
 • Uniformer, arbeidstøy og verneutstyr
 • IKT
 • Rådgivning og konsulenttjenester
 • Renhold- og bemanningstjenester
 • Transporttjenester, inkludert fly-, bil-,tog-, og sjøtransport
 • Produksjonsutstyr til drift og terminaler
 • Tjenester knyttet til drift av Post i Butikk
 • Teknisk utstyr til terminaldrift
 • Bygg- og eiendomstjenester

Posten Bring AS sin virksomhet er underlagt lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. En del av konsernets virksomhet er unntatt fra regelverket.

Anskaffelser hvor konsernets datterselskaper er oppdragsgiver kunngjøres normalt ikke på Doffin.no.

Posten Bring AS bruker balanserte kontrakter, og benytter statens standarder der det er hensiktsmessig

Del artikkelen