Tips og råd til innlevering av tilbud

Tips og råd til innlevering av tilbud

Les disse tipsene og rådene før du leverer tilbud.

Mannlig Bring-bud leverer en pall med varer til en bedrift
  • Les anskaffelsesdokumentene nøye.
  • Lever tilbudet i tråd med instruksjonene i kvalifikasjonsgrunnlaget eller konkurransegrunnlaget.
  • Pass på at du oppfyller og besvarer alle krav og kriterier.
  • Husk å legge ved all etterspurt dokumentasjon.
  • Still spørsmål så tidlig som mulig dersom noe er uklart. I kvalifikasjons- og konkurransegrunnlaget er det oppført en kontaktperson, og det er kun denne personen som har myndighet til å besvare henvendelser gjennom anskaffelsesprosessen. Alle spørsmål underveis i pågående prosesser skal stilles gjennom Postens innkjøpsportal, og vil også bli besvart der.
  • Leveringsfrister og tilbudsfrister er absolutte. 
Del artikkelen