Helix

Helix er en egenutviklet innovasjonsmodell med et fokus på å søke innsikt, teste ut ideer og deretter realisere løsninger som skaper størst verdi.

Kveldsmøte på Posthuset

For å bli kundens førstevalg, setter vi brukeren i sentrum i alt vi gjør. Dette er også grunnsteinen i Helix.

Helix-metoden består av ulike faser som er satt sammen av teorier fra entreprenørskap og bedriftsøkonomiske modeller:
 

  • Utforskning
  • Skaping
  • Implementering

Det unike ved Helix er at det tilrettelegger for effektiv innovasjon i store organisasjoner, som Posten Bring. Markedet er i endring, og for å møte markedet på best mulig måte med nye løsninger er det nødvendig med en konkret verktøykasse som kunne etableres i hele konsernet. 

Resultatet av Helix er en mer smidig bedrift hvor innovasjon skjer på alle nivåer i organisasjonen, ofte i tverrfaglige team. Beslutningene underveis i prosessen baseres på fakta, og retningen justeres etterhvert som vi får innsikt.

 

Les mer: Innovating with greater impact at Posten Bring (ekstern lenke)