Posten Bring frakter vannprøver med drone

Vannprøver fraktes med selvflygende droner de 51 kilometerne fra Snåsavatnet til Nemko Norlabs laboratorier på Namsos. Både reisetid og CO2-utslipp reduseres med Posten Brings nye prøveprosjekt.

Bring-drone over vann

Snåsavatnet er en viktig drikkevannskilde og det stilles strenge krav til vannkvalitet. Vannprøvene som leveres fra Snåsavatnet er avhengig av å komme fram til laboratoriet på Namsos innen en gitt tid, og må transportertes både hurtig og kjølig. Dronen, som leveres av trønderske Aviant, gjør at reisetiden mellom Snåsavatnet og Nemko Norlabs på Namsos reduseres med hele 34%.

Med et vingespenn på 2,5 meter, en marsjfart på 85 km/t og en lastekapasitet på tre kilo, er dronen et imponerende syn i luften. Grunnet tekniske og lovmessige forhold er det per i dag ikke mulig å gjennomføre droneleveranser i stor skala, men Posten Bring AS ønsker å være tidlig ute med fremtidens logistikkløsninger. Posten og Bring jobber kontinuerlig med å utforske muligheter som ligger i ny teknologi for å se hvilken verdi dette kan tilføre.

Drone i lufta over Snåsavatn

Betydelig redusert CO2-avtrykk

Den aktuelle strekningen har tidligere blitt fraktet med bil og lastebil. Med selvflygende droner reduseres CO2-avtrykket med 95 prosent, og kjøretøy som tidligere kun ble brukt til å frakte vannprøver, kan fylles med annen last. Dette gir både en klimagevinst og en effektivisering av Posten Brings tjenester i området.

Det er avdelingen for fremtidsteknologi i Posten Bring som er pådriver for dette prosjektet. Avdelingen er etablert for å utforske teknologier som gjør konsernet bedre forberedt på fremtiden. Autonom teknologi, slik som denne dronen, har en rekke bruksområder på kort og lang sikt, og skaper spennende muligheter for Posten Bring AS og våre kunder.