Bring Ventures

Vi tror at fremtidens suksess vil skapes i samarbeid med eksterne miljøer som universiteter, innovasjonsmiljøer og start-ups.

Biler fra Posten og Bring kjører opp Trollstigen

Posten Brings mål er å skape og kontinuerlig utvikle et økosystem bygget på nye forretningsmodeller. Dette økosystemet fokuserer på to store trender som vil bidra til at vår gruppe er i førersetet:

Digitalisering og bærekraft.

Posten Bring AS ønsker særlig å investere i selskaper som utfordrer nåværende praksiser, og som sikter mot å etablere seg i førersetet i en digital fremtid.

Gjennom Bring Ventures skal vi være en verdiøkende investor ved å bygge nære relasjoner, utveksle evner, ekspertise, kunder og volumer. 

Vi jobber åpent med partnere og selskaper for å forstå hvordan vi kan hjelpe til med å støtte deres vekst, og hjelpe til å gjøre deres visjon til virkelighet. Selv om det avhenger av casen, innebærer dette ofte en kapitalinvestering, men det kan også bety tilgang til vårt økosystem, aktivt styrearbeid, gjennomføring av piloter sammen med deler av vår organisasjon eller inngåelse av et kommersielt partnerskap.

Les mer om Bring Ventures her