Fossilfrie kjøretøy

Kjøretøy på fossilfritt drivstoff

Posten og Bring har gjennom flere år vært en pådriver for å teste ut og ta i bruk nye løsninger for å kutte utslipp av klimagasser.

Postbud lader elbil

Vi har i dag antagelig Norges største kjøretøypark bestående av 1873 egeneide kjøretøy på fornybare energikilder. I 2022 hadde vi en fornybarandel på kjøretøyparken på 44 prosent:

  • 585 elektriske traller, sykler, og mopeder
  • 1200 elektriske varebiler og lastebiler
  • 34 vare- og lastebiler som benytter biogass og 54 som benytter HVO.

Dette er noen av våre tiltak for å øke omstillingstakten for varebiler og tyngre kjøretøy:

40 nordiske byer med fossilfri leveranser med varebil i 2023

Posten og Bring har  satt oss mål om ha fossilfri distribusjon av pakker med varebil i 40 nordiske byer og i transport mellom byer innen utgangen av 2023. For å gjennomføre dette, tidlig-avviklet vi 177 dieselbiler i 2022 og erstattet dem med elektriske postbiler.

Høy utskiftningstakt av varebiler i Norge gjør at vi i 2023 kan nå 1,8 millioner nordmenn i nærmere 30 byer med pakkedistribusjon med elektriske varebiler. Det investeres også betydelig i elektriske og biogass-drevne lastebiler for  distribusjon av pakker. . I Sverige tilbyr Bring fossilfri distribusjon i flere byer, deriblant Stockholm, Göteborg og Malmö. Vi jobber systematisk med å omstille distribusjonen i Danmark, og nå når vi ut til en million dansker med fossilfri distribusjon. Vi leverer fossilfritt med varebil på fossilfritt drivstoff både i København og flere andre byer.

Har satt stopp for bestilling av fossile varebiler

Konsernet satte tak for bestilling av varebiler på fossilt drivstoff i by fra 2022, og i løpet av 2023 vil det også gjelde utenfor by. Vi har besluttet å trappe opp egen varebildrift i Norge for å få kontroll på verdikjeden og akselerere overgangen til utslippsfrie varebiler. Som følge av den nye driftsmodellen gikk vi til anskaffelse av 100 nye el-varebiler.

Alternative kjøretøy til by distribusjon

Vi har lang erfaring med å samarbeide med ulike produsenter for å utvikle alternativer  som kan erstatte fossildrevne kjøretøy. Et godt eksempel er samarbeidet med den norske elmoped-produsenten Paxster. Elektriske lastesykler tas nå i bruk i store byer i hele Norden.Vi har også vært blant de første til å teste XL-modellen av Paxster som har omtrent dobbelt så stor lastekapasitet som den ordinære varianten.

Utfasing av tyngre fossile kjøretøy i og mellom byer

Vi har testet elektriske lastebiler fra både Scania og MAN, og bestilte 19 elektriske lastebiler i 2021. I 2022 la vi inn en historisk stor ordre hos Volvo og bestilte ytterligere 29 elektriske lastebiler. I tillegg til el-drevne lastebiler har vi også testet lastebil drevet av flytende biogass på linjetrafikk mellom Oslo, Stokke og Hamar. I 2021 og 2022 bestilte vi 65 lastebiler på biogass. 20 av disse vil være på flytende biogass og vil settes inn på ruter mellom byer.

En stor andel av linjebiler som går mellom Jönköping og Malmö, Stockholm, Gøteborg og Linköping er konvertert til fossilfritt drivstoff (HVO100). I Sverige har Bring inngått partnerskap med Einride. Det nye samarbeidet innebærer at 7 elektriske lastebiler settes inn i linjetrafikk, og Bring blir med dette en av de første logistikkselskapene som omstiller tyngre kjøretøy til elektriske i Sverige.

Klimaprogram for transportleverandører

Halvparten av vårt CO2-utslipp kommer fra kjøpt veitransport. I 2021 startet vi et klimaprogram for veitransportleverandører hvor vi deler våre erfaringer ved bruk av teknologi som er bedre for miljøet. Vi vurderer ulike insentiver for å øke omstillingstakten blant våre transportleverandører. Et av tiltakene som er gjennomført er utstilling av elektriske varebiler for leverandører i Oslo for å øke omstillingstakten til kjøretøy med utslippsfri drift..

Satser på tog

Vi er en av Nordens ledende aktører i bruken av av intermodale tjenester i logistikkmarkedet. Dette redusere utslipp fra egne kjøretøy, men også fra andre transportører. Som et eksempel frakter vi store volum av avfall ut av Norge som ellers ville vært transportert med tyngre kjøretøy.

Sammen med CargoNet har vi utviklet en toglinje mellom Halmstad, Malmø, Trelleborg og Oslo. Den fører internasjonale godsvolumer inn til Norge og videre ut på det norske jernbanenettet.