Samarbeid for å redusere utslipp

Samarbeid for å redusere utslipp

Vi har i mange år samarbeidet med andre aktører og interesseorganisasjoner for å påvirke rammebetingelsene for grønn omstilling i transportsektoren.

Varebil fra Bring ute på veien

I 2021 ble vi med i oppstarten av Grønt Landtransportprogram som er et initiativ hvor som samler logistikkaktører, produsenter og distributører av fossilfrie energikilder og myndigheter. Her deltar vi i to sentrale prosjekter for å etablere korridorer mellom byer på flytende biogass og etablere storskala pilot med 100 elektriske lastebiler i Norge innen 2023.

Vi er aktive partnere i H2 truck for å stimulere til pilotering av hydrogendrevne lastebiler og etablering av infrastruktur for hydrogen både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2021 har Bring vært et av selskapene som representerer Stockholms CBCA-arbeid. City-Business Climate Alliance (CBCA) er et felles initiativ fra C40 Cities, CDP og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Vår konserndirektør, Tone Wille er med i «Nordic CEOs for a Sustainable Future» hvor Nordiske næringslivsledere søker samarbeid med nordiske myndigheter for økt endringstakt for klima og mangfold. Tone Wille sitter også i styre for SKIFT - et næringsdrevet klimainitiativ. SKIFT består av klimaledere i næringslivet og har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Posten og Bring samarbeider også tett med Zero i Norge, Fossilfritt Sverige og 2030-sekreteriatet i Sverige.

I tillegg er Konsernet deltaker i Næring for klima som er et samarbeid mellom Oslo Kommune og næringslivet. Tilsvarende samarbeid er etablert med Sverige med Stockholm Kommune gjennom Klimatpakten. Konsernet er tilsluttet International Post Corporation, som ivaretar et internasjonalt bransjesamarbeid.

I Sverige underskrev Bring en treårig avtale som beredskapspartner for Röda Korset. Avtalen betyr at Bring vil stille med lagerlokaler for katastrofemateriell i åtte terminaler rundt om i Sverige. Bring vil stå for transportering av materiell fra lager til kriseområde, og det vil bli opplæring av Brings medarbeidere i førstehjelp og som krisearbeidere.