Spennende og utfordrende arbeid hos Posten Bring

Hos Posten Bring er vi drevet av et løfte om å alltid være i utvikling– et løfte som ikke bare gjelder organisasjonen, men hver enkelt medarbeider. Dette engasjementet for fornyelse gir oss spennende utfordringer hver dag, enten du jobber i en terminal eller foran en PC.

To ansatte i Posten Bring i hyggelig prat foran en pakkepoks fra Bring Sverige

Vår ambisjon om kort “time to market” betyr at du som medarbeider får muligheten til å påvirke, bidra til beslutninger, og teste ut ideer og løsninger raskt. Med Posten Brings solide infrastruktur og en stadig mer smidig og automatisert drift, er vi rustet til å gjøre store ting – raskt og effektivt.

Å være en del av Posten Bring betyr at du har muligheten til å påvirke samfunnet positivt. Hos oss finnes det hverdagshelter i alle avdelinger:

  • Terminalarbeidere: Din innsats sikrer at tusenvis av pakker blir sortert og sendt riktig hver eneste dag. Dette arbeidet er avgjørende for at næringslivet skal kunne operere smidig og for at private forsendelser når frem til rett tid.
  • Teknologi og IT: Som utvikler eller IT-spesialist hos Posten Bring, vil du bidra til å skape og forbedre tjenester, nettsider og apper som har flere millioner brukere hvert år. Dette gjør det mulig for kunder å spore pakker, planlegge leveranser og kommunisere med oss. Ditt arbeid er essensielt for å opprettholde en moderne og brukervennlig service.
  • Befrakter: Du hjelper våre kunder å finne de beste løsningene for å frakte varer, og er en sentral brikke i logistikken: Posten Bring, våre kunder og deres mottakere er helt avhengig av deg og dine ferdigheter.
  • Yrkessjåfører: Du spiller en spesiell rolle i samfunnet, spesielt under høytider. Du sørger for at pakkene blir levert til jul, at medisinene kommer frem, og at netthandelens pakker blir levert i pakkeboksen. Dette viser vår forpliktelse til å ta vare på alle segmenter av befolkningen.


Mangfold og inkludering

 I Posten Bring mener vi mangfold fremmer kreativ tenkning, problemløsning og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker medarbeidere fra ulike kulturer, aldersgrupper, kjønn og religion velkommen. Din erfaring og kunnskap, uansett bakgrunn, er med på å skape bedre tjenester for våre kunder.

Vær med å forme fremtidens logistikkbransje

Gjennom vår satsing på bærekraft ønsker vi å være et fyrtårn i det nordiske markedet. Vårt mål om å være best på bærekraftig verdiskapning forplikter og ansvarliggjør oss alle. Ved å jobbe i Posten Bring kan du utgjøre en positiv forskjell og være med på laget som leder an i bransjen.

Utvalgte goder og fordeler

Posten Bring har over 100 års erfaring med å samarbeide med fagforeninger og arbeide for å  ivareta ansattes rettigheter. Vi jobber stadig med utvikling av våre ansattgoder i samarbeid med ansatte og fagforeningene våre. Her er noen av våre utvalgte ansattgoder:

Fag- og interessenettverk

Nettverk for medarbeidere på tvers av team, avdeling og land. Hensikten er tilgang til nettverk av ansatte med samme rolle eller felles faglige interesse.

Engasjerte kollegaer med mange møtearenaer

Det er flere sosiale møtearenaer i Posten Bring: Blant annet flere idrettslag og nettverket «Ung i Posten Bring», hvor man får muligheten til å bli kjent med kollegaene utenfor kontoret

Kurs og utdanning

Posten Bring har et bredt spekter av interne kompetanse- og læringstilbud. Medarbeidere kan også søke om stipend til videreutdanning via en etablert stipendordning.

Ferieboliger

Alle medarbeidere i Posten Bring AS har tilgang til flere enn 60 firmahytter og -leiligheter, blant annet i Norge, England og Spania.

Velferdspermisjon 

Medarbeidere kan gis velferdspermisjon med lønn i inntil 2 uker. Dette kan blant annet innvilges ved barnehagetilvenning, første skoledag, begravelse og flytting.

Sykefravær og foreldrepermisjon

Når medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon eller blir syke over en lengre periode, dekker Folketrygden (NAV) lønn opptil 6 G (i 2023 er 6 G 711 720 kr). Posten Bring dekker et eventuelt mellomlegg mellom 6 G og faktisk lønn, slik at medarbeidere er sikret full lønn ved sykefravær og foreldrepermisjon.

Livsfasepolitikk

• Ferieloven viser til at medarbeidere over 60 år har rett på en ekstra ferieuke. I Posten Bring får også medarbeidere ekstra seniordager med lønn fra 58 år.

• Medforelder har rett på to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel eller overtagelse av omsorg for barn. Omsorgspermisjon er i utgangspunktet ulønnet. I Posten Bring betaler vi lønn under omsorgspermisjon.

• Inntil to timer lønnet ammefri pr. arbeidsdag frem til barnet er 12 måneder. Dette er en time mer om dagen enn loven.

AFP

Posten Bring AS er tilsluttet AFP-ordningen. Dette er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene. Posten Bring betaler en årspremie på 2,7 % av lønn mellom 1 og 7,1 G.