Fremtidsteknologi

Ønsker du å jobbe med å skape engasjement, kunnskap og modenhet rundt ny teknologi?

 

Posten Norge etablerte i 2021 en helt ny avdeling med navnet Fremtidsteknologi. Hovedmålet med denne avdelingen er å forberede virksomheten på fremtiden og styrke konsernets satsing på innovasjon. 

Se alle ledige stillinger her

Avdelingen består av en tverrfaglig gruppe med ulik bakgrunn, inkludert personer med kompetanse innen robotikk, 3D-modellering, samfunnsfag, jus, journalistikk og start-ups. Fremtidsteknologi har allerede vist ved flere anledninger at de kan bidra til å fremskynde implementering av ny teknologi ved å spre kunnskap og entusiasme.

Fremtidsteknologi har en viktig rolle i Posten Norge AS, og har tidligere jobbet med en spennende prosjekter:

Drone i lufta over Snåsavatn