Hvorfor skal du velge oss?

Hvorfor skal du velge oss?

Vi tar inn lærlinger som er motiverte for å bli yrkessjåfør eller logistikkoperatør.

Som lærling i Posten Bring får du opplæring i en av Norges største og mest anerkjente lærebedrifter innen logistikk og transport. Det gir deg en:

  • Læretid som følger læreplanen for faget
  • Lærekontrakt, arbeidskontrakt og ryddige forhold i læretiden
  • Læreplass der din sikkerhet og HMS kommer først, og med nytt og moderne materiell
  • Lærlinglønn i henhold til tariff med fast, månedlig utbetaling
  • Verdifull arbeidserfaring for videre jobb i Posten og Bring eller hos andre arbeidsgivere i bransjen.

Lærling i Bring
Er du vår nye lærling?

Klikk her for å søke læreplass som yrkessjåfør i Posten Bring. Det er for tiden ingen aktive annonser for læreplass i logistikkfaget.

Du skal trives som lærling

Det er viktig for oss at du skal trives. Vi legger til rette for god faglig utvikling slik at du kan fullføre utdanningen som faglært. Slik får du gradvis mer selvstendig arbeid og erfaring i jobben. Våre lærlingveiledere er selv faglært eller har lang erfaring fra yrket og bransjen.

Posten Bring samarbeider med videregående skoler og lokale opplæringskontor som formidler læreplasser etter fullført VG2.

Å være lærling i Posten Bring er godkjent av fylkesopplæringskontoret, og dekker kravet i offentlige læreplaner. Dette gjør deg også godt rustet til fagprøven på slutten av læretiden.