Slik søker du læreplass

Slik søker du om å bli lærling hos oss

Vil du bli lærling i Posten Bring?

Et postbud på vei mot inngangspartiet til terminalen i Trondheim

Klikk her for søknadsskjema.

I søknaden legger du inn dine personlige opplysninger, skriver kort om hvem du er og din motivasjon for søke læreplass hos oss. 

Alle som søker må ha bestått eksamener fra VG1 og VG2. For å få læreplass som yrkessjåfør må du i tillegg ha fylt 18 år, og ha førerkort klasse B ved inntak.

I utvelgelsen vektlegger vi:

  • Motivasjon og personlig egnethet for yrket
  • At du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
  • Lavt eller normalt fravær fra skolen
  • At du har bestått eksamensfagene på skolen

Slik skriver du jobbsøknad som lærling

For mange vil søknaden om lærlingplass være den første jobbsøknaden de sender. Det er derfor naturlig at man er usikker på hva som bør være med, og hva som kan utelates. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem.

1. Begrunn hvorfor du søker
Motivasjonen for yrket og læreplassen på søker på er viktig for oss. Det vil derfor være en fordel om du forklarer hvorfor du ønsker å jobbe i nettopp Posten Bring.
 

2. Få frem dine personlige egenskaper
Både yrkessjåfører og logistikkoperatører kjennetegnes av å ha god oversikt, evnen til å beholde roen, og kommunisere klart og tydelig. I tillegg må man være ansvarsbevisst og serviceinnstilt. Skriv gjerne noen ord om hvordan dine personlige egenskaper kan bidra til å gjøre deg ekstra godt egnet på læreplassen. Kanskje har du noen eksempler på hvordan du har brukt disse egenskapene på skole, i idrett eller lignende? 


3. Hobbyer eller tidligere arbeidserfaring
Dette skal selvfølgelig med i CV’en, men kan også være verdt å nevne i søknaden. Her er det fint om du kun trekker fram det som er relevant for stillingen du søker på, eksempelvis relaterte sommerjobber eller fritidsaktiviteter hvor du bruker egenskaper som kan være nyttig i yrket.


4. Utdyp eller begrunn 
Vi vektlegger som hovedregel lavt eller normalt fravær fra skolen, men alle opplever at det ikke alltid er mulig å innfri alle forpliktelser. Om du skulle ha høyt fravær, kan det være fint å begrunne dette i søknaden. Selvfølgelig uten at du oppgir informasjon som helst skal være privat.