Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Send oss gjerne dine spørsmål på Instagram, eller ta kontakt med traineekoordinator Maria Løberg (maria.loberg@posten.no, +47 922 87 567).

  • Som trainee blir du fast ansatt fra første dag. Det betyr at du ikke har noen binding utover ordinær oppsigelsestid verken i traineeperioden eller etter.

  • Det finnes ingen typiske traineestilling, og dette er også noe av styrken i programmet. Stillinger som meldes inn er løpende behov fra alle områdene i konsernet, og dermed blir du som trainee med på å løse aktuelle utfordringer. Er du proaktiv og gir uttrykk for hvilke faglige og personlige utfordringer du ønsker å bryne deg på, har du som trainee også stor mulighet til å påvirke og utforme oppgavene du har i rotasjonene dine selv.

  • Hos oss sitter du selv i førersetet for din egen utvikling. Du kan velge blant mange ulike og utfordrende stillinger. Dette er fordi konsernet er stort, og traineene er ettertraktet. Du velger helt selv hvor du ønsker å ha dine rotasjoner. Programmet inneholder også omfattende ledertrening, oppfølging og støtte fra hospiteringsledere, mentor, traineekoordinator og tidligere traineer.

    En annen fordel med traineeprogrammet i Posten og Bring er at rotasjonene er lange nok til at man selv spiller en viktig rolle for arbeidet i avdelingen. Dette gir deg en forståelse som kommer godt med når du skal velge veien videre.

  • Posten og Bring opererer med Norden som hjemmemarked. Det er derfor store muligheter for å jobbe utenfor Norges landegrenser, først og fremst i Sverige og Danmark. Det samme gjelder stilling etter traineeperioden.

  • Mastergrad og eventuelt inntil 2 års arbeidserfaring. Vi ønsker et mangfold med hensyn til personlige egenskaper, utdanning, erfaring, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ser på variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser som en fordel. Områder av spesiell interesse er blant annet logistikk, IT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, innovasjon, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.

  • Før du avslutter traineeprogrammet, vil traineekoordinator starte prosessen med å få deg over i fast, relevant jobb. Det samles inn stillingsbehov fra alle avdelinger i konsernet slik at man får et spekter av valgmuligheter. På denne måten oppnår vi en best mulig match mellom dine ønsker og ambisjonsnivå, og selskapets kompetansebehov.

  • Ja! I løpet av perioden du jobber som trainee har du muligheten til å utfordre deg selv innenfor både kjente og ukjente fagområder. Det er derfor helt opp til deg hvor mye du vil jobbe innenfor fagområdet du har studert. Les mer om hva tidligere traineer har gjort i løpet av sin traineeperiode, samt hvilken utdanning de kommer fra her.