Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over to år, hvor du får muligheten til å ha fire rotasjoner, tilegne deg kjennskap til driften, og utvikle dine personlige ferdigheter og lederegenskaper. Du har stor innflytelse på hvor du jobber og hva du jobber med, og blir raskt kjent med hele verdikjeden i organisasjonen.

Stillbilde trainee-video

Vi har laget en podcast-episode med noen av våre konserntraineer, hvor de forteller mer om hvordan det er å være trainee hos oss. Episoden kan du blant annet høre hos Spotify herApple Music her eller andre steder hvor du hører podcast. 

Oppstartsmåned

For mange er jobben som trainee første fulltidsjobb etter studiet. Derfor bruker vi tid ved oppstarten på å sikre en trygg start og bli kjent med kulturen i Posten og Bring. Du får en rekke minikurs i temaer som presentasjonsteknikk, Excel og personlig lean. Vi reiser også rundt for å treffe kolleger som jobber i ulike deler av virksomheten, for å få et helhetlig bilde av hvordan Posten og Bring jobber. Dette inkluderer også besøk ute i drift, på eksempelvis terminaler. Samtidig starter du i din første rotasjon allerede etter en uke.

Rotasjoner

I løpet av traineeperioden på to år vil du få mulighet til å arbeide som fullverdig medlem av fire forskjellige avdelinger i ulike deler av konsernet. I første rotasjon er alle traineer på ditt kull i Oslo. Under de tre siste rotasjonene har du selv mulighet til å velge tilholdssted fritt i Norden.

Stillinger som meldes inn er løpende behov fra alle områdene i konsernet, og dermed blir du som trainee med på å løse aktuelle utfordringer vi i Posten og Bring står overfor. Det betyr at du får mulighet til å ta mye ansvar dersom du vil det, men også at du kan fordype deg som fagspesialist dersom det er mer interessant.

I god tid før oppstart i hver rotasjon får du mulighet til lære mer om rollene og hvilke oppgaver hverdagen består av. Du har direkte dialog med ledere som ønsker en trainee i sitt team. Før første rotasjon får du høre om alle innmeldte oppgaver på en pitch-dag. Til de to neste rotasjonene har du også stor frihet til selv å oppsøke avdelinger og stillinger du tenker kan være interessante, utover de som blir meldt inn.  

Ved slutten av fjerde rotasjon går du over i fast stilling i konsernet. Erfaringsmessig er du veldig attraktiv etter endt traineeprogram, både i og utenfor konsernet.

Traineer på besøk i terminal

Lederutviklingsprogram

Som trainee blir du med i et veletablert lederutviklingsprogram som går gjennom hele traineeperioden. Vi baserer oss på oppdatert forskning og velutprøvd metodikk med mye fokus på praktisk læring og refleksjon om egen væremåte. Du deltar totalt på åtte samlinger, hvor hver samling har et tema. Eksempler på tema er effektiv kommunikasjon, strukturert problemløsning og coachende lederstil. Vi knytter teori med konteksten du har i dine rotasjoner, for å øke relevansen og bli komfortabel på de verktøyene du lærer. Både eksterne og interne foredragsholdere benyttes for inspirasjon og høyt læringsutbytte.

Månedlige traineemøter

Hver måned møtes junior- og seniorkullet av traineer en hel dag. Her får man muligheten til å dele erfaringer og ta opp eventuelle utfordringer for innspill. I tillegg bes ledere fra ulike deler av konsernet inn for å presentere sitt arbeidsområde. Dette gir god og fersk innsikt til hva som rører seg i konsernet.

Mentorprogram

I løpet av din første rotasjon settes du opp med en mentor som har en lederstilling i konsernet. Denne skal være en støtte og sparringspartner gjennom traineeperioden. Her har man mulighet til å diskutere alt fra private utfordringer til valg av rotasjon.

Ønsker du mer informasjon?

Les vår traineebrosjyre eller kontakt traineekoordinator Siri Gjølme Eriksen (Siri.Gjolme.Eriksen@posten.no, +47 976 01 533)