Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen for traineer i Posten

Det er flere faktorer som spiller inn når vi velger våre traineer. Vi ser blant annet på faglige resultater, erfaring utover studier og personlige egenskaper. Slik foregår rekrutteringsprosessen:

Stillbilde rekrutteringsprosess

1. Jobbsøknad 

Du sender inn din søknad elektronisk. Du legger ved CV, og vil du også bli bedt om å svare på noen konkrete spørsmål. Du trenger ikke å legge ved søknadsbrev.

2. Digitale tester 

Når søknadsfristen har gått ut vil de mest aktuelle kandidatene få tilsendt evnetester som tas digitalt. I tillegg bes kandidatene svare kort på noen få spørsmål på video. Scoren fra disse testene, sammen med den innsendte jobbsøknaden, og videoklippene avgjør hvem som inviteres til rekrutteringsdag. 

3. Rekrutteringsdag 

Neste steg i rekrutteringsprosessen er en rekrutteringsdag på et av våre kontorer. Hit inviteres du sammen med andre kandidater for en presentasjon av Posten og Bring, en rundtur i våre kontorlokaler, samt caseløsing.

4. Dybdeintervju 

Etter rekrutteringsdag vil noen av kandidatene bli invitert videre til et digitalt dybdeintervju. I forkant gjennomføres en personlighetstest. Intervjuet vil være todelt, hvorav en del vil være gjennomgang av personlighetstesten og en del er et motivasjonsintervju. 

5. Tilbud til aktuelle kandidater

Etter referansesjekk får de mest aktuelle kandidatene tilbud om stilling. 

6. Velkommen om bord!

Den 26. august er første dag som nyansatt. Den første måneden vil alle traineer ha samlet oppstart, hvor man blir kjent med konsernets og dens virksomhet, samtidig som alle starter i sine stillinger i første rotasjon.  

 

Illustrasjon av rekrutteringsprosessen i Posten Bring AS