Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Posten Bring AS' etiske retningslinjer bygger på konsernets verdier, og danner en norm for hva som anses som god og ansvarlig opptreden.

Mannlig Bring-bud leverer en pall med varer til en bedrift

De etiske retningslinjene våre danner en norm for god og ansvarlig opptreden, og gjelder for alle ansatte i konsernet. De beskriver vår kultur og samspillet med hverandre og omgivelsene.

Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard og en åpen bedriftskultur. Det oppfordres til å drøfte etiske dilemmaer på arbeidsplassen.

Les mer om Posten Brings varslingskanal

Les mer i vår brosjyre om de etiske retningslinjene