Ønsker du å melde ifra om kritikkverdige forhold?

I Posten og Bring skal det være aksept for å ta opp bekymringer og si ifra om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regler, og på våre etiske retningslinjer.

Bud fra Bring leverer pakke

For at du som kjører for Posten og Bring har et trygt sted å si fra om kritikkverdige forhold er det opprettet en e-postadresse du kan bruke.

speakup@bring.com

Du oppfordres til å melde ifra dersom du mener det er grunn til mistanke om straffbare eller kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med

 • Lover og regler som for eksempel arbeidsmiljøloven
 • Postens etiske standard for leverandører
 • Etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet
 • Økonomisk kriminalitet, underslag, godstyveri, enten dette går ut over kunder eller andre
 • Brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold er

 • Fare for liv eller helse
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk 
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hva kan du ikke melde ifra om?

 • Interne forhold, som personkonflikter, eller lignende
 • Forhold som oppleves som kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning
 • Faglig uenighet
 • Dårlig personkjemi og personkonflikter

Før du tar kontakt bør du derfor spørre deg selv:

 • Har jeg grunnlag for kritikken?
 • Hvem bør jeg si fra til?

Det er mulig å melde ifra anonymt. Vi oppfordrer deg til å oppgi ditt navn når du tar kontakt om forhold som du mener kan være kritikkverdige. På den måten vil vi ha et best mulig grunnlag for å følge opp dersom det er behov for samtaler eller nærmere informasjon. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig. Du må forsøke å gi så mye informasjon at vi som mottar e-posten får et grunnlag for å vurdere saken nærmere. Vi kan være forhindret fra å undersøke et anonymt varsel dersom det ikke inneholder tilstrekkelig informasjon. Undersøkelser for å identifisere anonyme som melder ifra skal ikke forekomme.

Hvordan håndterer Posten og Bring slike henvendelser?

 • Alle henvendelser tas alvorlig og behandles fortrolig.
 • Den som henvender seg, skal beskyttes mot gjengjeldelse overfor deg personlig.