Våre to merkevarer

Våre to merkevarer

Vi møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring.

Kvinnelig postbud og mannlig Bring-bud går nedover veien.

Posten Bring AS har to merkevarer; Posten og Bring.

Posten

Posten er vårt tilbud til det norske folk. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner i hele Norge.

«Ingen kjenner Norge bedre.»

Bring

Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge.

«Finding new ways.»