Kriterier for sponsing

Vil du søke om sponsormidler?

Arbeidsmøte
  • Alle våre sponsorater skal være relevant i forhold til eksisterende samarbeidsavtaler 
  • Sponsoratet burde ha et langsiktig potensiale 
  • Søknader må sendes minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse for å bli behandlet.

 

Posten Bring sponser ikke

  • Sponsorater som ikke møter kriteriene
  • Enkeltpersoner
  • Religiøse organisasjoner
  • Enkeltstående turer/reiser
  • Politiske organisasjoner
  • Russebusser/biler

Ved spørsmål knyttet til sponsing, ta kontakt med spons@posten.no.