Konsernledelsen

Konsernledelsen i Posten Bring har det strategiske og operative resultatansvaret for sine områder.

Konsernledelsen behandler saker og tar beslutninger knyttet til konsernets strategi og utvikling, mål, resultatoppfølging, større investeringer, prisstrategier, saker av vesentlig betydning for omdømme, marked og kunder, samt saker av prinsipiell og strategisk karakter. Konserndirektørene leder divisjoner eller konsernstaber og rapporterer til konsernsjefen.

Her finner du organisasjonskartet til Posten Bring.

Tone Wille

Konsernsjef (siden oktober 2016)

Tone Wille
Tone Wille
 • Født: 1963
 • Tidligere stillinger: Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO)/IT i Posten Bring AS, Direktør økonomi og virksomhetsstyring i divisjon Post i Posten Bring AS, Investeringsdirektør i Norfund, Senior VP and CFO i GE Energy (Norway) AS og tidligere Kværner Energy AS.
 • Utdannelse: Siviløkonom

Ulf Aass

Konstituert CFO/Konserndirektør Økonomi og Finans (siden ultimo januar 2024)

Ulf Aass
Ulf Aass
 • Født: 1960
 • Tidligere stillinger: Finansdirektør, Økonomi og Finans, Finanssjef i Jotun AS, Finanssjef i Total Norge AS.
 • Utdannelse: Siviløkonom

Nina Christin Yttervik

Konserndirektør Mennesker og organisasjon (siden mars 2020)

Nina Christin Yttervik
Nina Christin Yttervik
 • Født: 1968
 • Tidligere stillinger: Director People & Organization Snøhetta, Vice President HR i Circle K Europe, Organisasjonsdirektør Aftenposten, Senior Vice President HR i BW Offshore, HR-rådgiver Tine, personalutviklingssjef Enitel, kontorsjef Hærens forsyningskommando.
 • Utdannelse: Jurist

Morten Stødle

Konserndirektør Digital teknologi og sikkerhet (siden oktober 2016)

Morten Stødle
Morten Stødle
 • Født: 1962
 • Tidligere stillinger: CIO Posten Norge AS, CIO Dyno Nobel AS, Vice President ABB Offshore Systems, CIO Umoe Oil and Gas, ulike IKT- og prosjektlederstillinger i Aker Engineering og Norwegian Petroleum Consultants.
 • Utdannelse: Markedsfører

Silje Skogstad

Konserndirektør Strategi, bærekraft og kommunikasjon (siden september 2022)

Silje Skogstad
Silje Skogstad
 • Født 1972
 • Tidligere stillinger: SVP Corporate Strategy i Deutsche Post DHL Group (Tyskland), SVP Global Media Relations i Deutsche Post DHL Group (Tyskland), Finansjournalist i Bloomberg News (Tyskland).
 • Utdannelse: Samfunnsviter og journalist

Christian Brandt

Konserndirektør divisjon Post (siden oktober 2019)

Christian Brandt
Christian Brandt
 • Født: 1964
 • Tidligere stillinger: Direktør Salg & Utvikling i Posten, Direktør Industri utvikling i Posten, Distribusjonsdirektør i Posten, Økonomidirektør i Posten, Diverse lederjobber innen Logistikk og Forretningsutvikling i 12 år i Prior Norge. 
 • Utdannelse: Siviløkonom

Hans-Øyvind Ryen

Konserndirektør divisjon Nettverk Norden (siden august 2020)

Hans-Øyvind Ryen
Hans-Øyvind Ryen
 • Født: 1975
 • Tidligere stillinger: Regiondirektør Oslo, Akershus, Østfold for både divisjon E-handel og logistikk, og divisjon Post. Regiondirektør produksjon i Sør og Vest. Terminalsjef Drammen.
 • Utdannelse: Økonom

Thomas Støkken

Konserndirektør divisjon E-handel og logistikk (siden august 2022)

Thomas Støkken
Thomas Støkken
 • Født: 1969
 • Tidligere stillinger: Administrerende direktør i Løvenskiold Handel. Ulike lederstillinger i Circle K, blant annet som SVP Norge og strategidirektør Statoil Fuel&Retail. Ulike lederroller i Posten Bring AS, sist som direktør for Bring Mail.
 • Utdannelse: Siviløkonom og Autorisert finansanalytiker

Erik Roth

Konserndirektør divisjon Internasjonal logistikk (siden oktober 2018)

Erik Roth
Erik Roth
 • Født: 1975
 • Tidligere stillinger: Konserntrainee i Posten Bring, direktør Organisasjonutvikling i Posten Bring, konserndirektør HR i Posten Bring og direktør for International Freight Forwarding i Posten Bring.
 • Utdannelse: Siviløkonom og sivilingeniør